Ô tô phải bật đèn chiếu sáng vào thời gian cụ thể nào?

Giờ bật đèn chiếu sáng của phương tiện tham gia giao thông được quy định từ 19h-5h sáng hôm sau

Nghị định 46/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 46) có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 tới sẽ quy định cụ thể về thời gian bật đèn chiếu sáng đối với các phương tiện tham gia giao thông.
Nghị định 46 quy định người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô; mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy; máy kéo, xe máy chuyên dùng bắt buộc phải “Sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn”.

Nghị định 46: Ô tô phải bật đèn chiếu sáng vào thời gian cụ thể 1

Giờ bật đèn chiếu sáng của phương tiện tham gia giao thông được quy định từ 19h-5h sáng hôm sau
Các mức xử phạt lỗi không bật đèn chiếu sáng cụ thể như sau:
+ Phạt tiền từ 600.000 – 800.000 Đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô (Điểm g Khoản 3 Điều 5 Nghị định 46).

+ Phạt tiền từ 80.000 – 100.000 Đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy (Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 46).

+ Phạt tiền từ 200.000 – 400.000 Đồng (Điểm e Khoản 3 Điều 7 Nghị định 46) đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *